Estera Wieja

Loňská válka v Gaze povzbudila mnoho křesťanů z celého světa, aby prostřednictvím ICEJ zasílali peníze na naléhavé potřeby související s tímto typem konfliktu. Získali jsme tak prostředky na dalších devět přenosných protiraketových krytů pro obyvatele západního Negevu, kteří jsou neustále ohrožováni raketami Kásam odpalovanými z Gazy.

Momentálně je situace klidná, ale podprahové napětí trvá. Hamás se s pomocí Íránu opět vyzbrojuje a veřejně vyzval libanonský Hizballáh, aby se příště do raketové války proti Izraeli zapojil také. Mnohé izraelské rodiny dosud zápasí s traumaty z předchozích konfliktů za posledních devět let. Nejen podél hranic s Pásmem Gazy, ale také na severu u hranic s Libanonem žijí izraelští občané ve strachu z útočných tunelů budovaných možná přímo pod jejich domy.

Mobilní kryty jsou jedním z možných řešení pro každodenní život. ICEJ je dodává nejvíce ohroženým komunitám od té doby, kdy nebezpečí v podobě raketových útoků existuje. V roce 2015 jsme nechali instalovat již pět nových krytů a za posledních deset let dosáhl jejich celkový počet téměř padesáti.

Vloni dostal kibuc Saad přímý zásah raketou. Pro místní obyvatele to byl šok. Mají sice opevněnou školu, ale v jejím okolí není žádné místo, kam by se mohly skrýt děti, které jsou zrovna venku. To platí i pro malou zoologickou zahradu, kde si děti mohou se zvířaty hrát a která se stala v kibucu velice oblíbeným místem.

Na dětech z kibucu zanechává neustálé raketové ostřelování a další teroristické hrozby hluboké jizvy. Jejich rodiče hledají způsob jak trauma překonat, a ukázalo se, že jednou z nejosvědčenějších metod je terapie se zvířaty. Proto komunita přivítala s velkým nadšením, že při škole byla otevřena malá zoo. Až donedávna však se toto terapeutické středisko potýkalo s rizikem, že bude muset být uzavřeno, protože v něm nebyl dostatek krytů. Vloni dokonce dva chlapci jen taktak unikli zranění, když vedle nich dopadla raketa. Nyní díky krytu, který jsme jim dodali, je celý areál dostatečně pokrytý a je tak pro děti bezpečnější.

Nedaleko od tohoto kibucu leží Kfar Aza, těsně hraničící s Pásmem Gazy. Když zazní poplach, obyvatelé mají na cestu do krytu jen několik sekund. Potřebují proto daleko důkladnější zabezpečení než většina izraelských měst a vesnic. I když všechny autobusové zastávky už byly přeměněny na kryty a každý dům musí být povinně vybaven zabezpečenou místností, občané usilují o další opatření, která by chránila jejich rodiny. Tak vznikl nápad vybavit místní společenské centrum padesátitunovým krytem, kam se vejdou desítky lidí. Díky podpoře ICEJ mohou být nyní obyvatelé Kfar Aza klidnější a provozovat i společenské aktivity.

Další mobilní kryt jsme dodali také do Eškolu. Je umístěn hned vedle místního úřadu, kam chodí denně mnoho lidí. Přednosta krajské rady Eškolu Chaim Jelin poděkoval ICEJ za povzbuzení, které z toho obyvatelé tohoto ohroženého jižního kraje čerpají. „Nepochybně jsme znovu prožili a pochopili, že v těžkých dobách poznáš přítele,“ napsal Jelin. Ocenil také, že ICEJ je vždy ochotno nezištně pomoci.

Zdroj: ICEJ AID

Do krizového fondu, z něhož se financují podobné urgentní projekty, můžete přispět i vy. Dary na tento účel zasílejte na účet č. 3747530257/0100, var. symbol 101.

Můžete zaplatit také zabezpečeným online převodem přímo na stránkách www.icej.cz