V sobotu 15. října 2016 byla v Brně slavnostně odhalena pamětní deska siru Nicholasi Wintonovi, proslulému zachránci 669 židovských dětí z okupovaného Československa. Autoři desky spolu s ním připomněli i jedno ze zachráněných dětí, jímž je brněnský rodák, americký evangelický misionář Thomas Graumann (tehdy dítě číslo 652 na Wintonově seznamu). Nová deska je instalována v průčelí Graumannova rodného domu na Palackého třídě 908/119 v brněnské městské části Královo Pole. Hlavní zásluhu na vzniku desky má spolek OROT Brno spolu s brněnskou židovskou obcí a vznik desky podpořila také královopolská radnice.

Důstojný sobotní obřad, kterým zúčastněné provedla moderátorka Českého rozhlasu Monika Brindzáková, zahájil zpěv české a izraelské státní hymny v podání zpěvačky Michaely Záhorské. Následovaly citáty ze závěti maminky Thomase Graumanna, jež přednesla herečka brněnského HaDivadla, Kamila Valůšková. Prvního oficiálního projevu na slavnosti se zhostila starostka městské části Brno – Královo Pole, Ing. Karin Karasová, která vyzdvihla především osobní statečnost a angažovanost Nicholase Wintona. Předseda Židovské obce Brno, JUDr. Jáchym Kanarek, poté vedl přítomné k zamyšlení, jak by v podobné situaci reagovali oni. Důležitý moment nastal na konci obsáhlého projevu zástupce brněnských křesťanů, protestantského pastora Františka Paly. Ten nejprve připomněl duchovní vývoj Thomase Graumanna, který vyvrcholil jeho službou křesťanského misionáře na Filipínách, a svoji řeč zakončil omluvou brněnských křesťanů zdejším Židům za nedostatečnou aktivitu brněnské křesťanské komunity během holocaustu. Samotného aktu odhalení pamětní desky se zhostila paní starostka Karasová s panem předsedou Kanarkem. Kromě N. Wintona a T. Graumanna byl během slavnosti připomenut rovněž Wintonův blízký spolupracovník Trevor Chadwick, který při evakuaci židovských dětí do Velké Británie hrál rovněž klíčovou roli. Obřad zakončil společný zpěv písně Šma Jisrael (Slyš, Izraeli) v podání Michaely Záhorské a vedoucí brněnské regionální kanceláře ICEJ v ČR, Milady Sedlákové.

Na odhalení pamětní desky navazovala tentýž den v Brně řada dalších kulturních a společenských aktivit, jež v prostorách známého kulturního střediska Semilasso pořádal opět spolek OROT Brno. Jednalo se například o besedu s pamětnicí holocaustu, paní Miladou Hlubíkovou, rodačkou z Klobouk u Brna, či o promítání dokumentárních filmů „Winton Train“ a „Thomas Graumann: Dvakrát zachráněné dítě“. Vyvrcholením odpoledních akcí se stala hojně navštívená přehlídka souborů izraelských lidových tanců nazvaná Am Jisrael Chaj (Lid Izraele žije). Program zakončily večerní tance pro širokou veřejnost.

Výjimečný čin sira Nicholase Wintona a pozoruhodný život jednoho z „jeho“ dětí byly tedy konečně připomenuty důstojnou formou i ve městě Brně. Za připomínku těchto osobností a za vzornou přípravu a provedení celé slavnosti zasluhuje spolek OROT Brno v čele s Lenkou Veselou uznání a upřímný dík.

 

Josef Jan Kovář

ICEJ ČR, pobočka Brno