Jarní měsíce jsou pro Valašsko tradičně měsícem valašsko-izraelského přátelství. Také letos jsme ve spolupráci s radnicí a místními církvemi připravili bohatý program.

První přednášku v neděli 19. února přednesl ředitel Pražského židovského muzea Leo Pavlát na téma Stát Izrael a antisemitismus. Seznámil posluchače s fatálními důsledky tohoto racionálně nevysvětlitelného a patologického jevu na židovskou komunitu. Citlivě a pravdivě zmínil rezistentní antisemitismus teologický, pseudokřesťanský – „zabili nám Krista“ / „krev jeho na nás a na naše děti“ – který dlouhá staletí tvrdě ovládal křesťanský svět, a jenž díky Bohu ustupuje. Otevřeně a zevrubně hovořil o antiizraelismu a antisionismu, jako o nových formách starého antisemitismu. Vysvětlil Ščaranského 3D test anti-semitismu: Démonizace; Dvojí metr; a Delegitimizace Izraele, který uplatňují Palestinci a západní levice.

Jako další nepochopitelnou „iniciativu“ palestinských nevládních organizací podporovanou západní akademickou levicí označil i jednu z forem nekalého boje proti Izraeli, známou již od nacistů pod heslem: „Nekupujte od Židů!“ Dnes se skrývá za hesly o boji za „svobodu“, jíž je právě u Palestinců katastrofální nedostatek! Hnutí BDS (bojkot-stažení investic-sankce) vede ve skutečnosti k likvidaci pracovních míst Palestinců, kteří přicházejí o práci a sociální jistoty.

V úterý 28. února se konala přednáška evangelikálního teologa a VŠ pedagoga Pavla Hoška s názvem Význam příběhu v židovské tradici. Přednáška byla pořádána ve spolupráci s místní pobočkou České křesťanské akademie. Sál se naplnil do posledního místa, takže dost posluchačů, na které nezbyly židle, si ji muselo doslova „vystát“, ale stála za to! Pavel Hošek strhujícím způsobem ukázal na přednosti judaismu v přenášení biblických příběhů na další generace. Otec zaujímá v rodině místo rabína. V případě nepříznivé situace či pronásledování od většinové společnosti vede, chrání a zdůrazňuje svým dětem vyvolenost a zvláštnost Božího lidu Izraele, danou Hospodinem. Židovské svátky přibližuje otec pro děti způsobem, který mnohem později objevil Komenský: „škola hrou“. – Připomněl, že děti jsou pro Židy velkým požehnáním, a zdůraznil soudržnost věřících a praktikujících rodin kolem synagogy, Tóry a rodinného stolu.

Vyzdvihl význam vzdělání jako jediného bohatství, které člověku nemůže být zcizeno. To se mnohokrát osvědčilo v dobách pogromů i v průběhu Šoa. Po reformách Josefa II. měla nadprůměrná vzdělanost židovské komunity podíl na její hospodářské úspěšnosti. Požehnání Nejvyššího a jejich osobní píle je mnohdy vynesly na špici společnosti a napomohly k naplnění biblického verše „Hospodin tě učiní hlavou a ne chvostem, budeš vždycky stoupat výš a neklesneš níž, budeš-li poslouchat příkazy Hospodina, svého Boha, které ti dnes udílím, abys je bedlivě dodržoval“ (Deut 28:13). Dost příkladných vlastností pro každého z nás.

V neděli 5. března nám krásné počasí po dlouhé zimě odvedlo některé návštěvníky do přírody. Pozvaný představitel Státu Izrael a vedoucí diplomatické mise Mr. Eran Šmuel Juvan podal napřed odborný historický komentář k instalované výstavě Židovští uprchlíci z arabských zemí. Poté se uskutečnila beseda na téma Aktuální situace na Blízkém východě. Jako host se vedle Erana Juvana zúčastnila poslankyně evropského parlamentu za KDU-ČSL paní Michaela Šojdrová. Pan Juvan přednesl pohled izraelské strany na problémy soužití s Palestinci. Oba věcně a trpělivě odpovídali na mnohé dotazy. Paní Šojdrová sdělila, že si váží práce ICEJ. Právě ve spolupráci s ICEJ podala interpelaci a stížnost u vysoké představitelky EU pro zahraniční věci Federiky Mogheriniové ohledně financování učebnic palestinské samosprávy. Tyto učebnice jsou plné nenávisti vůči Židům a popírají existenci státu Izrael, jenž není uveden na žádné palestinské mapě. Dostala politicky korektní, ale vyhýbavou odpověď, a proto bude v interpelacích pokračovat. Paní Šojdrová vyzvala přítomné ke spolupráci při potírání podobných nešvarů.

Program příjemně zpestřila svým vystoupením zpěvačka Tereza Válková z místní ZUŠ Alfréda Radoka s klavírním doprovodem, která přednesla několik židovských modliteb v písni. Pan Juvan povstal a hluboce dojat jí poděkoval. Při závěrečném posezení se ukázal jako příjemný společník Valachů a křesťanů, kteří si zamilovali jeho lid, jeho zem, město Jerušalajim i Knihu knih.

Této debaty se zúčastnil také vedoucí lektor a člen VV ICEJ pan Radek Hejret s přeživší pamětnicí Dr. Michaelou Vidlákovou. Přednesl nám zprávu o činnosti ICEJ. Oba v následujícím týdnu navštívili řadu škol ve Valašském Meziříčí a okolí s přednáškou o antisemitismu a holocaustu.

Děkujeme za tlumočení pana Juvana, které kvalitně zajistil evangelický farář Daniel Heller, vnuk zemřelého hebraisty a starozákonníka prof. Jana Hellera.

V neděli 12. března jsme měli pozvánu výbornou klezmerovou skupinu Mi Martef (ze sklepa). Koncert citlivě propojil celou škálu složitého židovského života, k němuž tento žánr neodmyslitelně patří. Obdivovali jsme jejich skvělou interpretaci a radost z provozované hudby.

V neděli 19. března nás očekávání další návštěvy nezklamalo. Přijel pan rabín David Bohbot, důstojník IDF v záloze a instruktor Krav maga, a sál M-klubu se zcela zaplnil. V přednášce Víra a terorismus provedl posluchače problematickou historií vzniku islámu, kmenového rozdělení, dobývání území, otroků a majetku Araby. Pan rabín je člověk, jakého bychom těžko hledali. Právě proto, že je správný voják a bojovník, je také spravedlivý, ale i citlivý, laskavý a racionálně uvažující. Byla na něm patrná bezprostřednost a praktičnost Izraelců, oproti křesťanům, kteří jsou někdy příliš „duchovní“, když jde o nutnost okamžité analýzy situace a správné reakce na ni. Nezakládal si na svém postavení, i když je dosti významné. Nebyla v něm pýcha, ale empatie a odhodlání pomáhat. Nohama „stojí na zemi“ a jeho duch patří Hospodinu, službě svému lidu, ale i národům světa.

S upřímností přiznal: „Děláme i chyby, při dávném dobývání Kanaánu a někdy i teď. Děláme ale všechno pro to, aby byly minimální“. Po celou dobu debaty neměl kipu, ale jak citoval Tóru, s úctou si ji nenápadně nasadil. I touto zdánlivou maličkostí ukázal, že rozlišuje mezi věcmi ryze praktickými (profánními) a duchovními. Oceňujeme, že si našel čas ve svém nabitém programu, aby přijel s námi pohovořit. Nevyhýbá se křesťanům a jde tam, kam by mnoho Židů nešlo. Miluje Hospodina, a to z něj dělá docela jiného člověka. V současné době je členem reprezentace Pražské židovské obce (PŽO).

Nevyhýbal se ani tématům, jež v dnešním politicky korektním světě často nejsou otevřeně diskutována. Varuje před přílivem uprchlíků: „Ať zůstanou tam, kde jsou“. Upozorňuje na nebezpečí: „S jejich počtem se bude situace v Evropských zemích rapidně zhoršovat a antisemitismus narůstat. Ti, kteří se ohánějí lidskými právy bez odpovědnosti, jsou slepí a nerozumějí, co se děje“, říká rabín a tvrdí: „Pokud se sebou něco neuděláme, nastane doba, kdy bude v Evropě takový chaos, že se budeme ptát, kam se poděla všechna naše práva!“

Pan rabín si získal sympatie nás všech, a my patrně i jeho. Byl nadšený, když nad ním visel velký hebrejský nápis Chaverut (přátelství), a před sebou měl tolik pozorných posluchačů. Zdvořile odmítl panu místostarostovi honorář za přednášku i úhradu cestovného. Místo toho dvakrát přispěl do zapečetěné pokladničky na projekt „Světlo paměti“, přednáškovou činnost ICEJ.

J. Kimler, ICEJ Valašsko