Lepší cesta pro betlémskou mládež

Dan Herron

Jak se dá změnit budoucnost palestinského lidu? Jedna z cest je nabídnout pomocnou ruku palestinské mládeži. Změna postojů mezi mladými Palestinci představuje jednu z nejdůležitějších met, jejíž dosažení dává naději jak na lepší vyhlídky pro Palestince jako národ, tak i pro jejich vztah k Izraeli. Křesťanské velvyslanectví si tuto skutečnost uvědomuje, a to je také důvod, proč podporujeme křesťanský skautský oddíl v Betlémě.

Skauti nejenže hrají významnou roli v životě svých členů, ale jsou rovněž aktivní součástí místního společenského života.

Jejich hlavní aktivita spočívá v pochodové skupině, která se každé Vánoce, Velikonoce, i v rámci jiných národních shromáždění po celém Izraeli účastní pochodů a přehlídek a sama je i organizuje. Vedoucí také sbírají finanční prostředky na čtyřdenní letní tábor.

Skutečné studium Bible a zkoušky skutečně hlasité kapely

Během času stráveného mezi skauty, kteří se setkávají v baptistické modlitebně v Betlémě, se v dětech formují tři velmi důležité povahové vlastnosti. První chvíle setkání slouží k tomu, aby se děti vyřádily, a pak se scházejí k biblické hodině. Během naší návštěvy vedoucí mládeže poutavě předčítal a vykládal příběh o Lazarovi a všechny děti seděly kolem něho a pozorně poslouchaly. Takto se v mladých účastnících buduje duchovní dimenze.

Společenství s vrstevníky, spolupráce s dalšími mládežníky probíhající v příjemné atmosféře a rozvíjení hudebních schopností formuje sociální dovednosti účastníků. Je velmi příjemné a povzbudivé vidět energii a radost ze života, která z dětí vyzařuje, když pobíhají na dvoře modlitebny.

A konečně, děti se při plnění společného smysluplného cíle baví i tím, že mohou ostošest bubnovat a hrát na činely. Jejich energie je usměrněná správným směrem.

Nejen z církevních řad

Aktivity křesťanských skautů přitahují dokonce i mládež z muslimských rodin, ale i přesto má Křesťanská skautská asociace kvůli diskriminaci ze strany muslimských úřadů problémy s přidělením financí. To jim brání v koupi nového vybavení a uniforem a omezuje typy aktivit, které mohou podnikat. Avšak díky vaší pomoci mnoho mladých Palestinců přestalo trávit čas na ulici a jejich životy získaly směr i cíl.

ICEJ