Tisková zpráva z veřejné akce Kulturou proti antisemitismu

Praha, 14. dubna 2019

Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém (ICEJ)

Tel. 603 720 751

 

 • Více než 400 občanů se sešlo v centu Prahy, aby vyjádřili obavy z rostoucího antisemitismu a podpořili stát Izrael
 • Izraelský velvyslanec Daniel Meron ocenil přijetí mezinárodní definice antisemitismu oběma komorami českého parlamentu
 • Předseda Senátu Jaroslav Kubera poukázal na enormní nárůst antisemitismu v Evropě a konstatoval, že nesmíme dopustit, aby to byli opět Židé nebo stát Izrael, kdo bude označen za viníka všech potíží
 • Předseda poslaneckého klubu KSU-ČSL Jan Bartošek zmínil v kontextu rostoucího antisemitismu politiku OSN, kde je 80 % rezolucí namířeno proti Izraeli
 • Účastníci shlédli taneční vystoupení v režii vedoucího Tanečního centra Praha Igora Vejsady
 • Hlavním hostem byla pamětnice holocaustu, rodačka z Holic Hana Sternlichtová žijící v Izraeli
 • V režii Jana Kačera přednesli Jan Potměšil a Adéla Kačerová scénické čtení na motivy knihy Hany Sternlichtové „Svobodná, volná“
 • Byl promítnut video portrét Hany Sternlichtové
 • Starosta města Holice Ondřej Výborný předal Haně Sternlichtové čestné občanství města Holice
 • Akci aktivně podpořil herec Jan Potměšil a moderátorka ČRo Veronika Sedláčková
 • Hudební doprovod v podání české klezmerové kapely Mackie Messer Klezmer Band
 • Zúčastnilo se 110 žáků z ČR, Německa a Dánska v rámci vzdělávacího programu pořádaného v Praze a v Terezíně

 

 

 

Zpráva podrobná

Stovky účastníků 16. ročníku veřejné akce „Kulturou proti antisemitismu“ se dnes sešly v Praze, aby vyjádřily obavy z rostoucího antisemitismu a solidaritu s židovským národem. Akce se koná při příležitosti dne památky obětí holocaustu (jom ha-šoa), který připomíná výročí povstání ve varšavském ghettu.

 

„Vítám dnes srdečně každého z vás za to, že svou přítomností vyjadřujete odpor k těm, kteří propadli nenávisti, nesnášenlivosti, strachu. Ale především je potřeba se vymezit proti těm, kteří nenávist a strach podněcují, ve společnosti pěstují a snaží se z něho těžit,“ řekl v úvodním pozdravu předseda Senátu Jaroslav Kubera, který celé akci poskytl záštitu. „Evropa se vrací k hledání vnitřního nepřítele, k hledání toho, kdo může za všechny potíže, a my nesmíme dopustit, aby to byli opět Židé nebo stát Izrael, kdo to odskáče,“ dodal Kubera.

Předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Jan Bartošek konstatoval, že antisemitismus nevymizel, jen na sebe vzal jinou podobu. Připomněl své nedávné vystoupení v Ženevě na podporu Státu Izrael v průběhu zasedání Rady pro lidská práva OSN, která měla v plánu schválit sedm antiizraelských rezolucí. Ve svém vystoupení v Ženevě prohlásil: „Stojím tu proto, že čelíme nové vlně antisemitismu, skrytému za ušlechtilou maskou lidských práv. Stojím tu proto, že je třeba pozvednout hlas a vyzdvihnout právo Izraele na to, aby s ním bylo zacházeno jako s každým jiným státem.“ Jan Bartošek uzavřel svůj projev slovy: „Všichni víme, jak dopadlo zavírání očí nad rostoucí nenávistí proti Židům v nacistickém Německu. Nedovolme, aby se něco takového kdykoliv opakovalo vůči jakémukoliv národu.“

Izraelský velvyslanec Daniel Meron vyzdvihl důležitost svobody pro demokracii. „Svoboda a rovnost jsou první hodnoty, které antisemitismus likviduje. Máme společnou povinnost postavit se proti tomu.“ Velvyslanec Meron dále ocenil, že český parlament schválil definici antisemitismu, kterou doporučuje Mezinárodní aliance pro připomínání holocaustu. „Shodneme-li se na definici, můžeme pak společně proti tomuto zlu postupovat,“ dodal Meron.

Akce byla zahájena Pochodem dobré vůle ze Staroměstského náměstí. Na Palachově náměstí před Rudolfinem předvedli studenti pod vedením choreografa Tanečního centra Praha Igora Vejsady první dvě části z čtyřaktového baletu podle choreografie, kterou vytvořila polsko-švédská umělkyně Lidia Wos. Tématem je cestování, které přináší stres, strach, ale i humor a různá nenadálá setkání. Nevinné téma nabývá zlověstné podoby v konfrontaci s holocaustem, v němž transporty vlakem hrály podstatnou roli. Další dvě části tohoto baletu pak byly provedeny v rámci programu ve Valdštejnské zahradě.

 

Hlavním hostem pásma ve Valdštejnské zahradě byla pamětnice holocaustu, rodačka z Holic, 89letá Hana Sternlichtová žijící v Izraeli. Scénické čtení založené na pasážích z její knihy „Svobodná, volná“ v režii Jana Kačera přednesli Jan Potměšil a Adéla Kačerová. Poté byl promítnut krátký videozáznam rozhovoru s paní Sternlichtovou a nakonec tato 89letá paní, která přiletěla kvůli tomuto setkání z Izraele, hovořila o svých zkušenostech. Starosta města Holice Ondřej Výborný jí pak předal čestné občanství jejího rodného města.

 

Projekt „Kulturou proti antisemitismu“ se koná v partnerství s hl. m. Prahou a pod záštitou předsedy Senátu PČR Jaroslava Kubery, poslance Jana Bartoška a primátora hl. m. Prahy Zdeňka Hřiba. Akci podpořilo Hlavní město Praha, Česko-německý fond budoucnosti, Ministerstvo kultury ČR, Nadační fond obětem holocaustu a Židovské muzeum v Praze.

 

Další podrobnosti a aktuality naleznete na stránkách www.vsichnijsmelidi.cz a na facebooku Kulturou proti antisemitismu.

 

 

kontakt:

Mojmír Kallus, předseda ICEJ ČR

tel. 603 720 751

email: mojmir.kallus@ecn.cz

 

Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém (ICEJ) bylo založeno v roce 1980 v Jeruzalémě jako výraz rozpoznání biblické důležitosti celého města Jeruzalém a jeho spjatosti s židovským lidem. Tato globální křesťanská charitativní a vzdělávací organizace dnes ve více než 90 zemích světa reprezentuje miliony křesťanů, různé církve a denominace. V České republice působí jeho pobočka od roku 1995. Na vzdělávacích programech spolupracuje s Židovským muzeem v Praze, Terezínskou iniciativou a Mezinárodní školou pro výuku o holocaustu při památníku Jad Va-šem v Izraeli.