Mladí Češi a Němci přebírají štafetu od Židů, kteří přežili holocaust

70 let od konce Druhé světové války vyjádřily stovky lidí v Praze solidaritu s židovským národem

Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém (ICEJ)

www.vsichnijsmelidi.cz

Dvanáctého ročníku akce „Kulturou proti antisemitismu“ se v neděli 19. dubna 2015 v Praze zúčastnilo více než 500 občanů, mezi nimi padesát českých a padesát německých středoškoláků, kteří symbolicky převzali štafetu historické paměti od židovských obětí nacistické genocidy.

Hlavním důrazem letošního ročníku bylo připomenutí konce jedné éry. „Letos možná zažíváme poslední kulaté výročí konce války, na kterém ještě promluví přímí pamětníci,“ říká Mojmír Kallus, předseda pořádajícího Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém (ICEJ).

Podle něj jde o to, zda jsme schopni se z historie poučit. „Se znepokojením sledujeme celkovou radikalizaci společnosti, a zejména stále silnější vlnu nepřátelské propagandy namířené proti Židům. Považujeme za alarmující, že Židé se dnes v řadě zemí Evropy opět necítí bezpečni,“ vysvětluje Kallus.

Shromáždění podpořila řada osobností kulturní, politické i diplomatické scény: herci Jan Potměšil, Jaroslava Kretschmerová a Lenka Sedláčková, místopředseda Senátu Přemysl Sobotka (ODS), ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL), radní Hl. m. Prahy Jan Wolf (KDU-ČSL) a izraelský velvyslanec Gary Koren.

Akce zahájila pochodem ze Staroměstského náměstí do Valdštejnské zahrady. Pestrý průvod s českými, německými a izraelskými vlajkami zpíval pod vedením kantora Michala Foršta hebrejské písně a byl ozvláštněn přítomností zvětšených fotografií. Čeští a němečtí žáci, kteří se seznámili s osudem židovských spoluobčanů ze svého rodného města, nesli jejich podobizny, aby zdůraznili důležitost historické paměti.

Poučení z historie bylo předmětem většiny projevů na následujícím setkání ve Valdštejnské zahradě. Místopředseda Senátu PČR Přemysl Sobotka připomněl, jak Neville Chamberlein v roce 1938 v Mnichově domněle zachraňoval mír, ale ve skutečnosti otvíral válce dveře dokořán. „Proto i v dnešní době sílící vlny mezinárodního terorismu je třeba odmítnout jalové a formální debatování, které zpravidla zvýhodňuje násilníky před oběťmi,“ vyzval Sobotka. „Mějme na paměti, že velké problémy se musí včas řešit a musíme o nich otevřeně mluvit, když jsou ještě malými problémy.“

Izraelský velvyslanec Gary Koren konstatoval, že ve světě dramaticky vzrostl počet antisemitských útoků – ve srovnání s rokem 2013 o téměř 40 %. Tyto násilné útoky na Židy, hlavně v Západní Evropě, sahají od fyzických napadení až po vandalské útoky na synagogy, školy a hřbitovy. „Po 2. světové válce se světové společenství shodlo na zásadách obrany svobody, vykořenění zla a odporu proti útlaku,“ připomněl Koren. Vyjádřil však pochybnost, zda zásada, že demokracie nesmí ignorovat touhu tyranských režimů po expanzi, dnes stále ještě platí.

Předseda ICEJ Mojmír Kallus kvitoval nízkou míru antisemitismu v české společnosti, ale na příkladu druhé republiky varoval, že latentní antisemitismus se může rychle probrat k životu, když vycítí vhodné podmínky. „Veřejné ostouzení Židů a pokrytecká kritika Izraele takové podmínky může vytvářet, pokud se tomu jasně nepostavíme,“ řekl Kallus.

Vrcholem programu bylo hudebně-dramatické pásmo sestavené z úryvků z knihy Eriky Bezdíčkové „Moje dlouhé mlčení“. Pamětníci holocaustu Dagmar Lieblová a Toman Brod pak v rozhovoru s moderátorkou Českého rozhlasu Veronikou Sedláčkovou formulovali své životní poselství pro mladou generaci.

Hudebně program doprovodilo izraelské jazzové duo Yinon Muallem & Guy Mintus, kteří spolu s další jazzovou formací z Izraele, Hadar Noiberg Trio, věnovali kultuře a přátelství různých kultur večerní dvojkoncert v divadle U Hasičů.

Akce „Kulturou proti antisemitismu“ se konala pod záštitou místopředsedy Senátu PČR Přemysla Sobotky, ministra kultury Daniela Hermana a primátorky hl. m. Prahy Adriany Krnáčové. Dále ji podpořil Česko-německý fond budoucnosti, Nadace Konrada Adenauera a Židovské muzeum v Praze.

Další podrobnosti a aktuality naleznete na stránkách www.vsichnijsmelidi.cz a na facebooku Kulturou proti antisemitismu

 

Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém (ICEJ) bylo založeno v roce 1980 v Jeruzalémě jako výraz rozpoznání biblické důležitosti celého města Jeruzalém a jeho spjatosti s židovským lidem. Tato globální křesťanská charitativní a vzdělávací organizace dnes ve více než 70 zemích světa reprezentuje miliony křesťanů, různé církve a denominace. V České republice působí jeho pobočka od roku 1995. Na vzdělávacích programech spolupracuje s Židovským muzeem v Praze, Terezínskou iniciativou a Mezinárodní školou pro výuku o holocaustu při Jad Va-šem v Izraeli.