Štafetu paměti převzali mladí Češi a Němci

V neděli 19. dubna uspořádala v Praze česká pobočka Mezinárodního křesťanského velvyslanectví již po dvanácté akci proti antisemitismu „Všichni jsme lidi“.

Před druhou hodinou odpolední se na Kafkově náměstí začínají srocovat lidé a objevují se izraelské, české i německé vlajky. Za chvíli zde odstartuje Pochod dobré vůle, který za mohutného troubení na šofary a zpěvu hebrejských písní tradičně projde uličkami Josefova. Někteří studenti nesou zvětšené fotografie židovských spoluobčanů, kteří hrůzu šoa nepřežili. Jsou to lidé, jejichž osudy a tváře vypátrali studenti v místech svého bydliště, a kteří mohli být takto symbolickým způsobem účastni na dnešní akci. Studenti jsou ze středních škol, s nimiž ICEJ dlouhodobě spolupracuje a v nichž pořádá prostřednictvím svých školených lektorů přednášky o holocaustu a besedy s pamětníky. A tato iniciativa, jak je vidět, už začala přinášet ovoce.

Letos si připomínáme 70 let od konce druhé světové války. Ještě mezi námi žijí pamětníci hrůz holocaustu s vytetovanými čísly na rukou. Právě proto, aby se tato paměť zachovala, je třeba ji předávat dalším generacím, které ji budou zase předávat dál. Právě proto za chvíli, u Rudolfina, vytvoří sedm studentů živý svícen a symbolicky převezme od přeživších oheň, a tím i štafetu vzpomínek.

Předtím však ještě zazpívá pěvecký soubor Studánka českou a izraelskou hymnu a své vystoupení zakončí Terezínským maršem. „Všechno jde, když se chce, za ruce se vezmeme a na troskách ghetta budeme se smát!“

Předávání štafety začíná. První dvě světla se zapalují na památku všech děvčátek a chlapců, kteří šli do plynových komor. Třetí světlo za jejich maminky, které je často na jejich poslední cestě doprovázely. Čtvrté světlo se rozsvítilo na paměť otců, kteří nedokázali ochránit své rodiny. Páté světlo bylo věnováno všem dědečkům a babičkám, kterým nebylo dopřáno odejít z tohoto světa v pokoji. Šesté světlo na památku všech židovských žen a mužů, kteří proti nacistickému zlu bojovali a padli. Sedmé a poslední světlo bylo rozžehnuto jako památka na všechny lidi, kteří zahynuli ve druhé světové válce, ať už patřili k jakémukoli národu či vyznávali jakoukoli víru.

Další program pokračoval tradičně ve Valdštejnské zahradě. Vystoupilo několik významných hostů. Místopředseda Senátu PČR Přemysl Sobotka připomněl, jak Neville Chamberlain v roce 1938 v Mnichově domněle zachraňoval mír, ale ve skutečnosti otevřel válce dveře dokořán. „Proto i v dnešní době sílící vlny mezinárodního terorismu je třeba odmítnout jalové a formální debatování, které zpravidla zvýhodňuje násilníky před oběťmi,“ vyzval Sobotka. Apeloval na řešení problémů již v jejich začátcích, než se rozrostou a stanou se nekontrolovatelnými. Jako příklad uvedl  nedávný zápas Sparty a Slávie, kdy z tábora sparťanských fanoušků zaznívalo „Jude Slavie!“ A to zůstalo bez reakce fotbalového svazu, médií i veřejnosti!

Ministr kultury Daniel Hermann přirovnal boj s antisemitismem k biblickému boji mezi Davidem a Goliášem. David Goliáše porazil. K tomu však musel použít zbraň. „Není možné jen tak fatalisticky sedět a nechat se ostřelovat těmi, kteří vyznávají jiné hodnoty.“

Pražský radní pro kulturu Jan Wolf připomněl výrok německého sociologa Theodora Adorna, že poesie po otřesné zkušenosti Osvětimi nebude možná. Dnes 70 let od konce války se zhoubné ideje xenofobie, netolerance i latentního rasismu plíživě vrací do evropského politického diskursu. Vytváří se tak nebezpečné podhoubí pro potenciální motivaci nálad, které v minulém století vedly k nepopsatelným hrůzám holocaustu. Vyjádřil přání, aby toto setkání přispělo nejen k připomenutí hrůzných událostí, ale i ke zvýšené citlivosti každého z nás tyto nálady včas rozpoznat a vymýtit je z veřejného prostoru.

Velvyslanec státu Izrael Gary Koren mimo jiné zmínil zprávu Telavivské univerzity, která konstatuje dramatický nárůst antisemitských útoků – ve srovnání s rokem 2013 o téměř 40 %. Tyto násilné útoky na Židy, hlavně v Západní Evropě, sahají od fyzických napadení až po vandalské útoky na synagogy, školy a hřbitovy. Dále citoval pasáž z nedávného projevu izraelského premiéra Benjamina Netanjahua v Jad Va-šem. „Před 70 lety zněly svobodným světem zvony svobody. Strašlivá tragédie, která strhla lidstvo do krvavých hlubin, v Evropě končila. Ale den vítězství nad nacisty byl nejen dnem úlevy a oslav, nýbrž také dnem velkého zármutku pro židovský národ, ale také dnem reflexe pro světové vůdce. Vůdci moderních národů uznali, že nastal příznivý čas pro vytvoření nového světového řádu založeného na obraně svobody, vykořenění zla a odporu proti útlaku. Zformulovali nejdůležitější poučení z 2. světové války: demokracie nesmí ignorovat touhu tyranských režimů po expanzi.“ Velvyslanec zakončil svůj projev otevřenou otázkou, zda tato zásada v dnešní době stále ještě platí.

Vedoucí německé pobočky ICEJ Gottfried Bühler sdělil, že do Prahy přijel s 50 žáky ze 4 středních škol a za mnoho dalších křesťanských přátel z Německa vyjádřit lítost nad tím, co se v minulosti stalo, ale i naději, že se společně můžeme dívat dopředu a pracovat na lepším světě. Zdůraznil pouta mezi Českou a Německou republikou a projevil přání, aby se naše vzájemné vztahy dále prohlubovaly a upevňovaly.

Předseda ICEJ Mojmír Kallus se mimo jiné vrátil k původnímu nápadu nazvat tuto akci „Všichni jsme Židé“. „Před 11 lety se zdálo, že by to vyžadovalo hodně vysvětlování nezasvěceným, a tak vznikl neutrálnější název „Všichni jsme lidi“. Když jsem letos viděl, jak lidé v Paříži nosí transparenty s nápisem „Je suis Juif“ („Jsem Žid“), připomnělo mi to onu dobu hledání. Dnes už všichni rozumějí, že je třeba znovu vyjadřovat Židům solidaritu“. Na příkladu druhé republiky varoval, že latentní antisemitismus se může rychle probrat k životu, když vycítí vhodné podmínky. „Veřejné ostouzení Židů a pokrytecká kritika Izraele takové podmínky může vytvářet, pokud se tomu jasně nepostavíme,“ řekl Kallus.

Vyvrcholením programu bylo hudebně dramatické pásmo sestavené z úryvků knihy Eriky Bezdíčkové Moje dlouhé mlčení, které četla Lenka Sedláčková s mladou dívkou. V jeho závěru se opět zapaloval židovský svícen za oběti šoa. Na programu se podíleli také herci Jan Potměšil a Jaroslava Kretschmerová.

Na závěr programu v rozhovoru s moderátorkou Veronikou Sedláčkovou formulovali své poselství pamětníci holocaustu Dagmar Lieblová a Toman Brod. Hudebně program doprovodilo izraelské jazzové duo Yinon Muallem & Guy Mintus, kteří spolu s další jazzovou formací z Izraele, Hadar Noiberg Trio, vystoupili večer v divadle U Hasičů.

Akce „Kulturou proti antisemitismu“ se konala pod záštitou místopředsedy Senátu PČR Přemysla Sobotky, ministra kultury Daniela Hermana a primátorky hl. m. Prahy Adriany Krnáčové. Dále ji podpořil Česko-německý fond budoucnosti, Nadace Konrada Adenauera a Židovské muzeum v Praze.

 

Marcela Folbrechtová