Charitativní práce

Zajištění základních potřeb v Izraeli

Sociální pomoc

Obrovské požadavky na naplnění sociálních potřeb nám v této době dávají jedinečnou příležitost požehnat Izrael a projevit tak skutek smíření a lásky. Naše bohaté skutečnosti a síť vztahů zajistí, že bude váš dar použit co nejefektivněji.

Strava pro potřebné rodiny

Je zde vzrůstající potřeba zajistit základní potraviny rodinám, které se nacházejí pod hranicí chudoby, a to během svátků i v průběhu celého roku. 100 dolarů umožní poskytnout rodině potravinový balíček se základními položkami.

Sirotci, děti a riziková mládež

Zavázali jsme se pomáhat „nepatrným“ (Mt. 25:40) v Izraeli. Pomozte nám zajistit základní potřeby, láskyplnou péči, mimoškolní a vzdělávací aktivity, ale i zubní péči.

Izrael v krizi

Ti, kteří byli poznamenáni traumatem války a teroru, musí často čelit nelehké budoucnosti, která je poznamenána fyzickým či psychickým postižením, emočním zraněním, ztrátou zaměstnání, potřebou nepřetržité péče či narůstajícími dluhy.

Menšiny v Izraeli

Asi 20% našich zdrojů je směřováno k naplňování potřeb arabské, drúzské a beduínské menšiny, které tvoří odpovídající část izraelské populace.

Tyto projekty můžete podpořit i z České republiky příspěvkem s variabilním symbolem 101 – Social Assistance.

Název účtu: Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém, Thomayerova 800/5, 140 59, Praha 4

č. ú.: 3747 530 257/0100, Komerční banka Praha 10

variabilní symbol: 101