Francouzští Židé v obležení

ICEJ pomáhá s jejich návratem do Izraele

David Parsons a Howard Flower

Dramatické teroristické útoky v Paříži počátkem tohoto roku vedly k tomu, že svět si uvědomil, jak nebezpečně narůstá v Evropě antisemitismus. Nicméně pro Židy žijící ve Francii i jiných zemích západní Evropy to nebylo nic nového: oni se s touto smutnou pravdou musejí vypořádávat už několik let.

Dávno předtím, než došlo v Paříži k útoku na redakci Charlie Hebdo a na židovský obchod Hyper Cacher, při nichž bylo zavražděno 17 lidí, bylo možno při návštěvě židovských obcí v různých evropských zemích cítit atmosféru obležení. Synagogy, židovská muzea a komunitní centra jsou vesměs vybavena rámy s detektory kovů a vchody hlídají ozbrojené stráže. Židovské školy a školky jsou obrněné jako pevnosti. Útoky v Paříži jen dále posílily obavy Židů o svou bezpečnost. Naděje, že je vlády budou chránit, pomalu mizí.

A před čím by je vlastně měly chránit? Navzdory veřejnému rozhořčení a pochodům solidarity se světoví vůdci stále ještě zdráhají tuto hrozbu jasně pojmenovat. Na shromážděních se mluvilo zároveň o antisemitismu i o islamofobii, jako by šlo o dvě rovnocenná nebezpečí, která stejným způsobem terorizují desítky nevinných lidí.

Evropští Židé jsou nyní vystaveni mimořádně toxické kombinaci nepřátelských faktorů. Prvním z nich je klasický antisemitismus, který v Evropě stále přetrvává a projevuje se nutkáním hanobit Izrael a dávat mu vinu za muslimský extrémismus. K tomu přistupuje násilí rozmáhající se mezi mladými potomky muslimských přistěhovalců ze severní Afriky a Blízkého východu. A konečně je zde fenomén džihádistů, mladých evropských muslimů, kteří se vracejí do svých rodných zemí z Jemenu, Iráku či Sýrie, kde získali válečné zkušenosti, a nyní se vrhají na snadnou kořist, jimiž jsou židovští civilisté.

Není divu, že Židé začínají opouštět Francii ve velkém počtu. V roce 2014 dosáhla alija z Francie dosud rekordního počtu téměř 7 000 Židů, kteří se rozhodli odstěhovat do Izraele. Poprvé v moderních dějinách židovského státu přišlo nejvíc imigrantů ze západní země. Pracovníci Židovské agentury ještě před pařížskými útoky odhadovali, že tento počet se v roce 2015 může až zdvojnásobit. V minulém roce se na tuto polostátní organizaci zajišťující vystěhování do Izraele obrátilo s žádostí o informace na 50 tisíc francouzských Židů. Během jediného týdne po pařížských útocích se jich přihlásilo dalších 2 000.

Židovská agentura se proto obrátila na ICEJ s žádostí o pomoc při financování této nové velké vlny přistěhovalců. Všeobecně se má za to, že francouzští Židé jsou bohatí a žádnou pomoc nepotřebují. Ve skutečnosti však téměř tři čtvrtiny francouzské židovské komunity čítající 550 tisíc členů pocházejí z rodin, které před dvěma generacemi uprchly ze severní Afriky, a mnozí dosud žijí v chudých poměrech v okrajových čtvrtích spolu s muslimskými přistěhovalci, kteří přišli ze stejných zemí – Maroka, Alžírska nebo Tuniska.

Tito Židé jsou dnes ve Francii nejohroženější a je pro ně nejtěžší přestěhovat se do jiné země. Podle Židovské agentury se právě tito sefardští Židé cítí nejméně bezpečni a projevují o imigraci největší zájem.

ICEJ bude v tomto roce financovat semináře pro zájemce, dopravu na letiště, letenky, náklady na absorpci v Izraeli a další výdaje spojené s procesem imigrace. Židovská agentura odhaduje, že průměrná cena v případě těch, kteří finanční pomoc potřebují, se pohybuje okolo 1100 dolarů na osobu.

I vy můžete pomoci francouzským Židům dostat se včas do bezpečí. Česká pobočka vybírá na tento projekt finanční prostředky v korunách na účet č. 2001528834/2010​, variabilní symbol 114.

ICEJ

Židé se dále snaží uniknout ukrajinskému konfliktu

Howard Flower

Vedle zhoršující se situace Židů ve Francii zůstává zdrojem největších obav Ukrajina. Boje na východě země jsou stále velmi intenzivní a lidské utrpení je vlivem přírodních podmínek v zimě ještě umocněno.

Během krátkých chvil příměří zjišťují úředníci Židovské agentury, že ve sklepích a úkrytech na východní Ukrajině se skrývají tisíce Židů snažících se konflikt přečkat, než se jim podaří utéci do bezpečnějších oblastí. Většina jich přežívá bez jídla a topení, cestování je nebezpečné. Mnohé z nich drží při životě naděje, že jednou se jim přece jen podaří dostat se do Izraele.

Jakmile nastane příměří, Židé vycházejí z úkrytů a snaží se dostat co nejrychleji na západ a odjet ze země. Občanská válka má devastující dopad na ekonomiku, kvalita života je nízká a mnozí Židé učinili rozhodnutí, že je načase odstěhovat se do Izraele. V uprchlických táborech jich na tu chvíli čekají již tisíce.

Židovská agentura požádala ICEJ o pokračování sbírky na ukrajinské Židy po celý rok 2015. Vloni jsme pomohli vydat se na cestu stovkám ukrajinských Židů. Hradili jsme náklady vznikající před vlastním letem i po něm, například bazary, dočasné ubytování, dopravu a příspěvky potřebným rodinám po jejich příjezdu do Izraele.

ICEJ bude v této finanční podpoře pokračovat. Průměrné náklady na odstěhování z Ukrajiny do Izraele nyní představují 750 dolarů na osobu.

Zvažte, prosím, i vy dar na tento účel. Česká pobočka vybírá finanční prostředky v korunách na účet č. 2001528834/2010​, variabilní symbol 114.

Howard Flower je ředitel ICEJ pro projekty pomoci přistěhovalcům

Alija celosvětově

Od svého vzniku v roce 1980 se ICEJ podílela na návratu Židů z celého světa do země Izrael, čímž dochází k naplnění biblických proroctví. Dnes aktivně pomáháme Židům ze všech koutů země uskutečnit Aliju a naše motivace spolupracovat s Pánem na tomto úžasném díle stále roste. Můžete se stát rovněž jeho součástí.

Tyto projekty můžete podpořit i z České republiky příspěvkem s variabilním symbolem 114.

Název účtu: Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém, Na Žertvách 23, Praha 8 

č. ú.: 2001528834/2010 

variabilní symbol: 114

Synové Menašeho se vracejí domů

Přes 7000 příslušníků kmenu Menaše ze severní části Indie čeká na návrat do izraelské vlasti. Můžete se k nám připojit a stát se součástí naplnění proroctví financováním letů těchto vzácných lidí.