Projekty podporované českou pobočkou

Česká pobočka ICEJ vám nabízí možnost zapojit se konkrétní pomocí do projektů ICEJ AID. Vybrali jsme následující:

Pomoc dennímu centru Immanuel

Leták ke stažení a k volnému použití. 113kB

Denní centrum Immanuel, které leží poblíž města Ariel v Samaří, zajišťuje přes den bezpečné prostředí, citlivou péči a výživu stovce dětí v předškolním a školním věku. Děti dostávají čtyři jídla denně, z nichž jedno je teplé. Většina dětí pochází z rodin žijících pod hranicí chudoby. Náklady na provoz tohoto střediska jsou tak vysoké, že středisko ho v současné době není schopné zajistit.

Náklady na celodenní stravu pro jedno dítě představují zhruba částku 120 Kč.

Teplá jídla pro ohroženou mládež v Sderotu

Sderot ležící blízko pásma Gazy je město, které je často pod palbou palestinských raket. Sociální pracovníci z neziskové organizace se starají asi o 50 mladých lidí, pocházejících většinou z neúplných rodin a původem z bývalého SSSR. Vytvořili centrum, kde děti dostanou teplé jídlo, pomoc s učením určité zázemí. Často je to jediné teplé jídlo, které za ten den dostanou.

Náklady na jedno teplé jídlo jsou 60 Kč.

 

Své příspěvky prosím zasílejte na číslo účtu: 3747 530 257/0100, Komerční banka Praha 10, název účtu: Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém, Thomayerova 800/5, 140 59 Praha 4. Variabilní symbol 1011 (pro projekt Emanuel) nebo 1012 (pro projekt Sderot).