Vedení ICEJ ČR

Výkonný výbor: 

Mojmír Kallus - předseda
Karel Sedláček - 1. místopředseda
Radek Hejret- 2. místopředseda
Daniel Žingor - hospodář

Čestní členové VV: 

Milada Sedláková
Jindřich Kimler

Tajemník:

Jaroslav Sloboda

Vedoucí regionálních kanceláří:

Brno – Milada Sedláková
Valašsko – Jindřich Kimler
České Budějovice – Alice Michalcová