Jádro biblického sionismu - Malcolm Hedding

dokument Word ke stažení zde

  • Autor je výkonným ředitelem ICEJ.
  • Ze série teologických prací „Biblický sionismus“ přeložila Marcela Folbrechotvá.

Biblický sionismus usiluje o prohlašování biblické pravdy, že židovskému národu byla kvůli záměrům vykoupení světa odkázána země Izrael jako věčné vlastnictví. Bůh řekl Abrahamovi, že si ho použije, že z něj učiní velký národ a že mu dá kanaánskou zemi jako věčné vlastnictví. Řekl, že to udělá kvůli požehnání celému světu. „Všechny rodiny země dojdou požehnání v tobě.“ (Genesis 12:3) Zásadní přitom je, že Izrael získává kanaánskou zemi kvůli požehnání světa. Svět se samozřejmě vůči Bohu vzbouřil, je padlý a je ovládán tím Zlým, a proto nevidí, neuznává nebo nerozumí, že jeho požehnání a skutečné dobro závisí na přítomnosti Izraele v jeho zemi.

Malcolm Hedding, Výkonný ředitel ICEJ