Stojíme za Izraelem

Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém bylo založeno v roce 1980 jako výraz rozpoznání biblické důležitosti celého města Jeruzalém a jeho spjatosti s židovským lidem. Od počátku reprezentuje křesťany, kteří podporují právo židovského národa žít v míru ve své biblické domovině.

Od první kampaně „Mordechajovo volání“, která vyzývala k propuštění Židů ze Sovětského svazu v roce 1981, přes podporu sjednoceného Jeruzaléma pod izraelskou suverenitou až po odpor vůči popírání holocaustu, rostoucímu antisemitismu a snahám o delegitimizaci židovského státu: ICEJ se zastává Izraele a Židů po celém světě.

Nechceme přitom přihlížet jakékoli nespravedlnosti. Vycházíme z biblických hodnot, které zdůrazňují dodržování práva a spravedlnosti. Mnohé otázky nemají jednoduché řešení, vyžadují komplexní odpovědi a pohled v kontextu. Jde nám o to, abychom přinášeli pravdivé, ověřené a biblicky zakotvené informace a názory.