Podporuji Izrael

Nabídka programu pro sbory

Česká pobočka ICEJ má v současnosti několik set členů po celé republice, kteří naši práci podporují individuálně. Nyní přicházíme s projektem určeným pro jednotlivé sbory. Vedle možností, které má každý jednotlivec (stát se členem a přispívat na naše projekty) nabízíme servis pro pastory v podobě cyklu výkladů Písma vycházejícího z židovské tradice, obohaceného o křesťanské postřehy. Dále můžete využít našich zkušeností z přednáškové činnosti a ve spolupráci s námi uspořádat akci zaměřenou na téma Izraele a/nebo hebrejských kořenů křesťanství. Podle vašich potřeb může jít buď o akci pro veřejnost, nebo o program pro vlastní sbor. K dispozici je vám deset certifikovaných reprezentantů ICEJ, kteří mají zkušenosti s veřejným vystupováním a prověřené znalosti. Nabízíme rovněž pomoc při navázání přímých kontaktů s křesťanskými a židovskými komunitami v Izraeli a při zorganizování cesty do této země.

Tímto způsobem se snažíme plnit své poslání, tedy šířit informace a učení na toto téma, které má podle našeho názoru rostoucí důležitost. Současně vám dáváme plnou volnost zorganizovat si akci podle svých představ a možností. Nabízíme určitý objem zkušeností a materiálů, které jsme nashromáždili díky své specializaci. Můžete z nich využít to, co potřebujete.

Máme zájem o navázání dlouhodobé spolupráce. Aby to fungovalo, požadujeme, aby se zájemci o takovou spolupráci zavázali k pravidelným modlitbám za Izrael a židovský národ (například v rámci existujících modlitebních shromáždění). Je-li to od Boha, on sám k vám bude mluvit.

Máme zájem o navázání dlouhodobé spolupráce. Aby to fungovalo, požadujeme, aby se zájemci o takovou spolupráci zavázali k pravidelným modlitbám za Izrael a židovský národ (například v rámci existujících modlitebních shromáždění). Je-li to od Boha, on sám k vám bude mluvit.

Co nabízíme:

  • pravidelné zasílání časopisu Slovo z Jeruzaléma (4 výtisků ročně)
  • zasílání aktuálních emailových informací a výzev „Listy z Jeruzaléma“
  • pravidelné zasílání výkladů Tóry pro křesťany „Strom života“(průběžně)
  • účast našich lektorů při kázáních a přednáškách pro církev i pro veřejnost

Co očekáváme:

  • že se sbor bude pravidelně modlit za Izrael a židovský národ
  • že sbor nejméně jednou ročně uspořádá „Den pro Izrael“ - akci buď pro církev, nebo pro veřejnost
  • že sbor alespoň jednou ročně uspořádá sbírku na některý z účelů vypsaných ICEJ

Podmínky:

Za účast v programu neúčtujeme samostatně žádné peníze. Časopis Slovo z Jeruzaléma stojí na rok 500 Kč (čtyřikrát po jednom výtisku), přičemž si samozřejmě můžete objednat za příslušný násobek více kusů. Výklady Strom života zasílané průběžně v elektronické podobě jsou zdarma. Přednáška jednoho z našich lektorů stojí 1000 Kč plus cestovné.

Přihlášky:

Program „Podporuji Izrael“ je určen pro sbory či společenství křesťanů, tedy ne pro jednotlivce. Skupiny, které mají o tento program zájem, nechť se obrátí emailem na adresu: icej@ecn.cz.