Novinky

Cítili jsme bolest a frustraci jejich 19letého čekání v Etiopii. Sledovali jsme jejich vzrušení, když byli konečně navrženi pro let do Izraele sponzorovaný organizací ICEJ. Radovali jsme se s nimi, když překročili hranice izraelského vzdušného prostoru a klouzali nad nádherným nočním panoramatem Tel Avivu, kde se shledají se svými blízkými a příbuznými. A tak když se tým ICEJ s Malesovými opět setkal v integračním centru v historickém městě Safed, usazeném vysoko na kopcích nad Galilejským jezerem, měl obrovskou radost.

Dan Herron : Semena a sazeničky – Rodina Malesových se usazuje v Izraeli

Více informací
Ve čtvrtek 21. prosince večer přistála na Ben-Gurionově letišti skupina osmdesáti dvou židovských přistěhovalců etiopského původu. Tím se zvýšil celkový počet Židů z této východoafrické země, které během minulého roku za finanční pomoci Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém letecky přepravila do Izraele Židovská agentura v rámci tzv. aliji, na 1 200. V prvních měsících nového roku se celkový počet příslušníků tohoto starobylého židovského společenství, přemístěných v rámci prvního roku obnoveného programu aliji do Izraele, zvýšil na 1 300.

ICEJ vloni finančně podpořilo lety pro 1 200 etiopských židů

Více informací
Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém je centrem a středobodem působivé škály činností. Jednoho podzimního rána na sklonku loňského roku se sem vrátila Debbie Denison, manželka viceprezidenta pro operace Barryho Denisona, a podělila se s námi o zkušenosti, které získala během sedmi intenzivních týdnů strávených v syrské válečné zóně. Se slzami v očích popisovala hrozivé situace, jež její lékařský tým zažil, když se snažil přinést světlo Pána Ježíše na místo, které pro křesťanství nemá porozumění.

Kayla Ellingsworth: Záchrana životů v Sýrii

Více informací

Otevřený dopis k iniciativě žádající přesun velvyslanectví ČR do Jeruzaléma

Vážený pane prezidente, vážený pane předsedo vlády, vážený pane ministře zahraničních věcí, je nám Čechům často vyčítán nedostatek odvahy postavit se za správnou věc. V novodobé české historii ale takovou odvahu řada Čechů měla. Tomáš G. Masaryk, jehož výročí narození si 7. března připomínáme a k jehož odkazu se rádi hlásíme, ji měl. Vždy se zastal jednotlivce, či menšiny tváří v tvář nevůli většiny. Vskutku není odvahou jít s většinou, s hlavním proudem.

Více informací

Hysterické reakce na prohlášení o Jeruzalému zřejmě mají duchovní pozadí

George Orwell kdysi napsal, že může přijít doba, kdy hlavní povinností slušných lidí bude opakovat samozřejmosti. V souvislosti s povykem, který se spustil kolem prohlášení prezidenta Trumpa o uznání Jeruzaléma jako hlavního města Izraele, mám neodbytný pocit, že v této době žijeme.

Více informací
Vítáme dnešní statečné a historické rozhodnutí Spojených států uznat Jeruzalém jako hlavní město Izraele. Tento krok dotýkající se historické národní identity židovského národa měl být učiněn již dávno.

ICEJ vítá uznání Jeruzaléma hlavním městem Izraele

Více informací
Židé v Bělorusku nemají život snadný. Mnozí se proto rozhodují, že se vrátí do země svých otců. ICEJ jim pomáhá na každém kroku: v Bělorusku, i později v Izraeli. ICEJ pracuje v Bělorusku od roku 2006. Zajišťujeme bezpečnou dopravu na letiště i potřebné ubytování. Takto jsme již asistovali více než čtyřem tisícům lidí.

Židé z Běloruska se vracejí domů (Howard Flower)

Více informací
V příletové hale Ben-Gurionova letiště bylo slyšet hlasité výkřiky. Když 6. června konečně přistálo v Izraeli 70 etiopských Židů z poslední skupiny, o niž se v posledních letech vedl dlouhý zápas, jejich příbuzní je vítali s neskrývanou radostí. Slzy tekly po tvářích příbuzných, kteří byli dlouhá léta odloučeni. „Prodlužované čekání působí srdci bolest, ale naplněná touha je stromem života,“ říká Přísloví 13:12. Touha těchto rodin byla onoho večera skutečně naplněna!

Rodiny se konečně sjednocují (Kayla Ellingsworth)

Více informací

Tvůrci pokoje v Izraeli

Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni Božími syny (Mt 5:8). V anglickém překladu tohoto verše se objevuje slovo „peacemakers“, doslova tvůrci pokoje, které se stalo mottem unikátního projektu uskutečněného s podporu EU za spolupráce poboček ICEJ v Česku, Německu a Izraeli.

Více informací
Návštěva jordánského král Abdalláha 7. srpna 2017 u předsedy Palestinské samosprávy Mahmúda Abbáse v Ramalláhu představovala finále nejnovějšího dějství konfliktu kolem Chrámové hory. Jejím cílem bylo prezentovat dosažené úspěchy obou arabských vůdců a přetavit je v politické zisky vůči jejich domácím i zahraničním rivalům. Tento text shrnuje hlavní poučení z celého incidentu.

Incident na Chrámové hoře a poučení z něj

Více informací