Novinky

Židé v Bělorusku nemají život snadný. Mnozí se proto rozhodují, že se vrátí do země svých otců. ICEJ jim pomáhá na každém kroku: v Bělorusku, i později v Izraeli. ICEJ pracuje v Bělorusku od roku 2006. Zajišťujeme bezpečnou dopravu na letiště i potřebné ubytování. Takto jsme již asistovali více než čtyřem tisícům lidí.

Židé z Běloruska se vracejí domů (Howard Flower)

Více informací
V příletové hale Ben-Gurionova letiště bylo slyšet hlasité výkřiky. Když 6. června konečně přistálo v Izraeli 70 etiopských Židů z poslední skupiny, o niž se v posledních letech vedl dlouhý zápas, jejich příbuzní je vítali s neskrývanou radostí. Slzy tekly po tvářích příbuzných, kteří byli dlouhá léta odloučeni. „Prodlužované čekání působí srdci bolest, ale naplněná touha je stromem života,“ říká Přísloví 13:12. Touha těchto rodin byla onoho večera skutečně naplněna!

Rodiny se konečně sjednocují (Kayla Ellingsworth)

Více informací

Tvůrci pokoje v Izraeli

Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni Božími syny (Mt 5:8). V anglickém překladu tohoto verše se objevuje slovo „peacemakers“, doslova tvůrci pokoje, které se stalo mottem unikátního projektu uskutečněného s podporu EU za spolupráce poboček ICEJ v Česku, Německu a Izraeli.

Více informací
Návštěva jordánského král Abdalláha 7. srpna 2017 u předsedy Palestinské samosprávy Mahmúda Abbáse v Ramalláhu představovala finále nejnovějšího dějství konfliktu kolem Chrámové hory. Jejím cílem bylo prezentovat dosažené úspěchy obou arabských vůdců a přetavit je v politické zisky vůči jejich domácím i zahraničním rivalům. Tento text shrnuje hlavní poučení z celého incidentu.

Incident na Chrámové hoře a poučení z něj

Více informací
Po Šestidenní válce v červnu 1967 se z Izraele stal okupant. Tak se to aspoň většinou jeví z dnešní perspektivy, bereme-li v úvahu platné axiomy a diskuse o řešení údajně nejdůležitějšího konfliktu na Blízkém východě, totiž toho mezi Izraelci a Palestinci. V této logice se pak často mluví o „hranicích z roku 1967“, jimiž se myslí čára, která v roce 1967 oddělovala židovský stát Izrael od Pásma Gazy a západního břehu Jordánu.

Pohled na dvoustátní řešení 50 let po Šestidenní válce (Johannes Gerloff)

Více informací
Sledujeme-li přístup Evropy k izraelsko-palestinskému konfliktu, musíme konstatovat znepokojivé tendence. Patří k nim nepřiměřené soustředění na izraelskou okupaci a odsuzování židovského osidlování v kontrastu s nedostatečným odsuzováním palestinského terorismu.

Proč Evropa bagatelizuje palestinský terorismus (Gabriel Rosenberg)

Více informací
Naše sesterská organizace Institut Williama Wilberforce zahájila letos na jaře produkci české verze pořadů z Izraele, které tvoří německý tým ve spolupráci s Johannesem Gerloffem. Tyto pořady doporučujeme vaší pozornosti. Každý týden se objeví na YouTube jeden díl magazínu a jeden biblický impuls. Nově připravujeme spolupráci s TV Noe, která má zájem zařadit tyto pořady do svého vysílání.

Fokus Jeruzalém – televizní magazín z Izraele

Více informací
Stalo se již podzimní tradicí, že na přelomu října a listopadu pořádáme ve spolupráci s místními sbory Dny pro Izrael v moravských městech. Formát těchto setkání je určen široké veřejnosti: tři mluvčí mají připraveny krátké vstupy na aktuální témata, po nichž následuje bohatá diskuse.

Dny pro Izrael na Moravě

Více informací

Den modliteb za pokoj pro Jeruzalém 2017

Každou první neděli v říjnu se miliony křesťanů všech denominací, jazyků, ras a národů spojují, aby v souladu s biblickou výzvu vyprošovali pokoj pro Jeruzalém a pro všechny, kdo v něm žijí. Křesťané v Čechách, na Moravě, ve Slezsku i na Slovensku mají již dlouhou tradici v této celosvětové modlitební iniciativě.

Více informací

Chaverut – přátelství ve Valašském Meziříčí po třinácté

Jarní měsíce jsou pro Valašsko tradičně měsícem valašsko-izraelského přátelství. Také letos jsme ve spolupráci s radnicí a místními církvemi připravili bohatý program.

Více informací