Novinky

Návštěva jordánského král Abdalláha 7. srpna 2017 u předsedy Palestinské samosprávy Mahmúda Abbáse v Ramalláhu představovala finále nejnovějšího dějství konfliktu kolem Chrámové hory. Jejím cílem bylo prezentovat dosažené úspěchy obou arabských vůdců a přetavit je v politické zisky vůči jejich domácím i zahraničním rivalům. Tento text shrnuje hlavní poučení z celého incidentu.

Incident na Chrámové hoře a poučení z něj

Více informací
Po Šestidenní válce v červnu 1967 se z Izraele stal okupant. Tak se to aspoň většinou jeví z dnešní perspektivy, bereme-li v úvahu platné axiomy a diskuse o řešení údajně nejdůležitějšího konfliktu na Blízkém východě, totiž toho mezi Izraelci a Palestinci. V této logice se pak často mluví o „hranicích z roku 1967“, jimiž se myslí čára, která v roce 1967 oddělovala židovský stát Izrael od Pásma Gazy a západního břehu Jordánu.

Pohled na dvoustátní řešení 50 let po Šestidenní válce (Johannes Gerloff)

Více informací
Sledujeme-li přístup Evropy k izraelsko-palestinskému konfliktu, musíme konstatovat znepokojivé tendence. Patří k nim nepřiměřené soustředění na izraelskou okupaci a odsuzování židovského osidlování v kontrastu s nedostatečným odsuzováním palestinského terorismu.

Proč Evropa bagatelizuje palestinský terorismus (Gabriel Rosenberg)

Více informací
Naše sesterská organizace Institut Williama Wilberforce zahájila letos na jaře produkci české verze pořadů z Izraele, které tvoří německý tým ve spolupráci s Johannesem Gerloffem. Tyto pořady doporučujeme vaší pozornosti. Každý týden se objeví na YouTube jeden díl magazínu a jeden biblický impuls. Nově připravujeme spolupráci s TV Noe, která má zájem zařadit tyto pořady do svého vysílání.

Fokus Jeruzalém – televizní magazín z Izraele

Více informací
Stalo se již podzimní tradicí, že na přelomu října a listopadu pořádáme ve spolupráci s místními sbory Dny pro Izrael v moravských městech. Formát těchto setkání je určen široké veřejnosti: tři mluvčí mají připraveny krátké vstupy na aktuální témata, po nichž následuje bohatá diskuse.

Dny pro Izrael na Moravě

Více informací

Den modliteb za pokoj pro Jeruzalém 2017

Každou první neděli v říjnu se miliony křesťanů všech denominací, jazyků, ras a národů spojují, aby v souladu s biblickou výzvu vyprošovali pokoj pro Jeruzalém a pro všechny, kdo v něm žijí. Křesťané v Čechách, na Moravě, ve Slezsku i na Slovensku mají již dlouhou tradici v této celosvětové modlitební iniciativě.

Více informací

Chaverut – přátelství ve Valašském Meziříčí po třinácté

Jarní měsíce jsou pro Valašsko tradičně měsícem valašsko-izraelského přátelství. Také letos jsme ve spolupráci s radnicí a místními církvemi připravili bohatý program.

Více informací
Dnes, po padesáti letech, je pro nás jen těžko představitelné, jak bolestné bylo rozdělení Jeruzaléma v letech 1948 až 1967. Dnešní hlavní město Izraele je plné života. Ale pamětníci by mohli vyprávět, jak obtížný byl život v tomto městě během oněch devatenácti let, kdy bylo rozděleno vejpůl mezi Izrael a Jordánsko.

Jeruzalémské jubileum: Nastal čas projevit Sionu přízeň

Více informací

Slovo z Jeruzaléma v PDF

Vážení přátelé, dovolujeme si vás upozornit na novinku časopisu Slova z Jeruzaléma. Jednotlivá vydání ve formátu PDF pro počítače, tablety nebo čtečky lze zakoupit na www.palmknihy.cz

Více informací

Intelektuálové a antisemitismus: Tisíciletá tradice

Antisemitismus mezi intelektuální elitou pohanského starověku se objevuje v Alexandrii před více než 2000 lety. Tento typ antisemitismu – zejména v rozvinutých kulturách, jakými byly Egypt, Řecko a Řím – se zaměřil na otázky, které se zdají být univerzální a nadčasové. Židé byli opakovaně označováni za nespolečenské. Nejedli a nepili se svými sousedy, tak jak to vyžadovala tradice ve Středomoří. Tato starověká nařčení Židů z izolacionismu, interpretovaného jako pocit vlastní výlučnosti, tvoří základy, na kterých byla v průběhu tisíciletí postavena nová, mnohem vážnější obvinění.

Více informací