Novinky

Dnes, po padesáti letech, je pro nás jen těžko představitelné, jak bolestné bylo rozdělení Jeruzaléma v letech 1948 až 1967. Dnešní hlavní město Izraele je plné života. Ale pamětníci by mohli vyprávět, jak obtížný byl život v tomto městě během oněch devatenácti let, kdy bylo rozděleno vejpůl mezi Izrael a Jordánsko.

Jeruzalémské jubileum: Nastal čas projevit Sionu přízeň

Více informací

Slovo z Jeruzaléma v PDF

Vážení přátelé, dovolujeme si vás upozornit na novinku časopisu Slova z Jeruzaléma. Jednotlivá vydání ve formátu PDF pro počítače, tablety nebo čtečky lze zakoupit na www.palmknihy.cz

Více informací

Intelektuálové a antisemitismus: Tisíciletá tradice

Antisemitismus mezi intelektuální elitou pohanského starověku se objevuje v Alexandrii před více než 2000 lety. Tento typ antisemitismu – zejména v rozvinutých kulturách, jakými byly Egypt, Řecko a Řím – se zaměřil na otázky, které se zdají být univerzální a nadčasové. Židé byli opakovaně označováni za nespolečenské. Nejedli a nepili se svými sousedy, tak jak to vyžadovala tradice ve Středomoří. Tato starověká nařčení Židů z izolacionismu, interpretovaného jako pocit vlastní výlučnosti, tvoří základy, na kterých byla v průběhu tisíciletí postavena nová, mnohem vážnější obvinění.

Více informací

Důvody pro návrat do Jeruzaléma

Nastal čas, aby národy napravily historickou nespravedlnost, oficiálně uznaly Jeruzalém jako hlavní město Izraele a na doklad toho tam přestěhovaly svá velvyslanectví. Slib nového amerického prezidenta Donalda Trumpa v tomto smyslu možná u některých vládců vzbudí nevoli, ale rok 2017 je vhodný k tomu, aby tento krok, který měl nastat už dávno, byl uskutečněn. Právě letos v červnu si připomínáme padesáté výročí sjednocení Jeruzaléma pod izraelskou suverenitu.

Více informací

Historická oslava Jeruzaléma v katedrále sv. Víta

V předvečer židovského svátku Jom Jerušalaim, který se slaví jako připomínka znovusjednocení města pod židovskou správu, se konalo v katedrále sv. Víta na Pražském hradě historické setkání křesťanů, Židů a lidí dobré vůle. Ještě nikdy v dějinách se nesešli představitelé obou duchovních proudů, které společně utvářely naši civilizaci, na českém území na tak symbolicky významném místě.

Více informací

Všichni jsme lidi 2017

Čtrnáctého ročníku akce „Kulturou proti antisemitismu“ se v neděli 23. dubna 2017 v Praze zúčastnilo více než 600 občanů všech generací, mezi nimiž nechyběli pamětníci holocaustu, umělci, politici i desítky studentů z Čech a Německa.

Více informací

Turné tří náboženství

Donald Trump zahájil své zahraniční cesty výpravou, která by se dala nazvat „turné tří náboženství“. Demonstrativně navštívil centra tří velkých monoteistických náboženství, judaismu, křesťanství a islámu. Nejprve přicestoval do hlavního města Saúdské Arábie, o dva dny později navštívil Svatou zemi a hned poté odletěl do Vatikánu. V družině čítající přes 600 členů nechyběla manželka Melanie a dcera Ivanka s manželem Jaredem Kushnerem.

Více informací

Česká věž – rozhledna v Jeruzalémě

Vážení přátelé,

Ve spolupráci s Českým centrem Tel Aviv si Vás dovolujeme pozvat k účasti na významném projektu spolupráce mezi Českou republikou a Státem Izrael, mezi českou a izraelskou společností a mezi křesťany a židy.

Více informací

Den Jeruzaléma (23.5. 2017 Praha)

Vážení přátelé, dovolte nám vás co nejsrdečněji pozvat na slavnostní setkání lidí dobré vůle u příležitosti Dne Jeruzaléma, které proběhne v Katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě dne 23.5.2017 od 18:00.

Více informací

Ejhle člověk: Ježíš v izraelském umění

V prestižním Izraelském muzeu v Jeruzalémě, mezi jehož nejznámější exponáty patří svitky od Mrtvého moře, byla koncem prosince otevřena mimořádná výstava, jejímž tématem je zobrazování Ježíše židovskými umělci. Zahrnuje díla židovských malířů, grafiků a sochařů od 19. století až do dnešní doby a zkoumá, jak se vyrovnávali s postavou Ježíše.

Více informací