Den modliteb za pokoj Jeruzaléma 2015 – první neděle v říjnu (4.10.2015)

 

Žalm 122 : Vyprošujte Jeruzalému pokoj…

Již řadu let se křesťané v Čechách spolu s křesťany z celého světa společně modlí za pokoj pro Jeruzalém a pro všechny jeho obyvatele.

Čím však je tento rok výjimkou?

Otevřeným válečným konfliktem, opětovnou snahou o získání převahy nad židovským státem a zaséváním strachu mezi jeho obyvateli. Je to boj na poli vojenském, ale i duchovním. Bylo by nemoudré si v této souvislosti namlouvat, že spor o Izrael je jen sporem územním, sporem o nějaká, často málo obydlená území. Pokud bychom si to nicméně stále chtěli myslet, tak nás vůdci všech těch teroristických komand, uskupení a novodobých chalífátů z tohoto nebezpečného omylu dříve či později rázně vyvedou. Jasně deklarují, ve jménu koho a čeho bojují a za co chtějí zemřít - oni i další.

Přesto - nebo právě proto - je jako první krok nutná modlitba. Jde v ní o to ptát se na cestu pravou a správnou: „Dbejte na Hospodinovu cestu a jednejte podle spravedlnosti a práva, ať Hospodin Abrahamovi splní, co mu přislíbil.“

Je nutné zvážit i druhý krok, jak je uvedeno v První knize Makabejské: „Toho dne rozhodli: „Proti každému, kdo proti nám začne válku, budeme bojovat i v den sobotní! Nedáme se pobít, abychom jako naši bratři zemřeli v úkrytech.“

Abychom se mohli na závěr společně radovat, tak jak stojí v knize Izajáš: „Pohleď na Sión, město našich slavností! Tvé oči spatří Jeruzalém, nivu poklidnou, stan, který nebude stržen, jehož kolíky nikdy nebudou vytrženy a z jehož provazů se žádný nepřetrhne.“

Letošní výzva k modlitbám za pokoj Jeruzaléma je odlišná od let minulých, a je o to důležitější. Proto je i na přiloženém plakátu k této akci výrazně uvedeno „ Nezapomeňte!“.

Prosím Vás, nezapomeňte nám také včas (nejpozději do pondělí 6. 10. 2014) poslat zprávu z Vašeho sboru, společenství – i mezidenominačního - nebo farnosti o konání těchto modliteb. Nejsou organizována žádná centrální modlitební shromáždění – to, co se děje ve Vašich místních sborech, je daleko důležitější. Je však nutné o Vašich modlitbách vědět, abychom zprávou o nich mohli povzbudit další křesťany v Čechách i ve světě.

Vaši krátkou zprávu (obsahující název sboru, společenství či farnosti, počet účastníků a vše další, co považujete za důležité) doplněnou 2-3 fotografiemi (velikost kolem 1 MB, pohled na shromáždění či jednotlivce s pokud možno výraznými symboly – izraelská vlajka, a/nebo logo dne modliteb) poslanou na: sedlacek@post.cz hned přeložíme do angličtiny a pošleme do celosvětového ústředí (www.daytopray.com), kde jsou zprávy online publikovány. Na uvedené e-mailové adrese je také poskytován informační servis k této celosvětové modlitební iniciativě.

Pokud byste uvažovali o použití přiloženého letáku k informování o konání akce u Vás kontaktujte prosím Lydii Martykánovou (lydie.martykanova@seznam.cz), pošlete jí elektronicky konkrétní informace o místě a čase konání Vašich modliteb a Lydie Vám pošle plakát zpět zpracovaný pro Vaše potřeby tisku či k dalšímu šíření. Děkujeme za Vaše nasazení a těšíme se na Vaše zprávy.

Ing. Karel Sedláček
národní koordinátor Dne modliteb za pokoj Jeruzaléma
výkonný ředitel české pobočky Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém (ICEJ ČR)