Prázdninový letní kemp ICEJ pro mládež a mladé dospělé v Izraeli

Pobytový tábor od 1. do 10. července 2015 na pláži u Genezaretského jezera v těsné blízkosti biblického městečka Magdala 5 km od Tiberias

Čeká nás koupání, sportování, výlety za poznáním do blízkého i dalekého okolí. Budeme si společně vařit, ocitneme se na místech, kde žil Ježíš a jeho učedníci a připomene si také moderní historii Státu Izrael. Vyjedeme si k pramenům řeky Jordánu a skoro celý den strávíme v Jeruzalémě a Betlémě.

To vše za asistence zkušených křesťanských průvodců a vedoucích a za velmi příznivou cenu!

Mladí do 27 let platí 12900 Kč + 100 USD, starší účastníci 14900 Kč + 100 USD.

Fotogalerie z kempu v Izraeli v roce 2014

Předběžný program:

Středa 1. 7.

Sraz na letišti Václava Havla v Praze v 19.00, odbavení k odletu, vlastní odlet je v 22.15. Časné odbavení je nutné z důvodu bezpečnostních kontrol.

Čtvrtek 2. 7.

Přílet do Tel Avivu ve 03.05, odbavení na příletu, Jaffa – ranní prohlídka starobylého centra biblického Joppe, Cesarea Filipova – zbytky ohromného aquaduktu postaveného králem Herodem Velikým na přelomu našeho letopočtu, koupání ve Středozemním moři, Megiddo – starověká biblická pevnost, Armageddon – místo závěrečné bitvy dějin, Nazaret – centrum města a místo kde stávala Josefova dílna, Kána Galilejská – Ježíšův první zázrak – proměnění vody ve víno (možnost zakoupení jedinečného místního vína vyráběného dle starověké receptury), Tiberias - příjezd do kempu na břehu Galilejského moře.

Ubytování, uvítací večeře, seznamovačka, rozdělení do oddílů, nocleh.

Pátek 3. 7.

Výjezd autobusem do okolí Galilejského moře a na Golanské výšiny. Židovské posvátné město Safed – půvabné pitoreskní horské městečko s velice zajímavou historií, průjezd údolím Chula do Tel Dan. Uvidíme také pohraniční opevnění u hranice s Libanonem, prameniště jednoho ze tří pramenů Jordánu a krásnou přírodu v nejvyšším izraelském pohoří. Madždal Šams – drúzské městečko pod vrcholkem pohoří Hebron, nejsevernější bod Izraele.

Golanské výšiny – památník v Údolí slz – nejtěžší tanková bitva během tzv. Jomkipurské války (1973), hora Bental – výhled na demilitarizované pásmo a syrské město Kuneitra na hranicích. Návrat do kempu, společná šabatová večeře, posezení s Biblí, nocleh.

Sobota 4. 7.

Sobota je v Izraeli dnem odpočinku - odpočinkový den na břehu Galilejského moře spojený se semináři a vyučováním o Izraeli a jeho historií, možnost individuálních kratších výletů do okolí, návštěvy mesiánského společenství v Tiberias, koupání apod. Společná večeře, nocleh.

Neděle 5. 7.

Nedělní dopolední shromáždění, společný oběd v kempu, pěší výlet do Tiberias – dalšího z posvátných židovských měst, plavba na člunu po Galilejském moři, návrat do kempu. Večerní posezení s Biblí, individuální večeře a nocleh. Alternativní výšlap na horu Arbel s přenocováním v jeskyni, abychom zažili východ slunce na vrcholu hory - svítá v 6.10.

Pondělí 6. 7.

Pěší výstup na horu Arbel nad Galilejským mořem – nádherný výhled na celé moře a okolí (Golanské výšiny, biblická a historická místa v okolí) – návrat do kempu (z hory se dá jít třemi různými cestami), relaxace, koupání, večerní posezení s Biblí, společná večeře, nocleh.

Úterý 7. 7.

Pěší výlet do Genezaretu spojený s návštěvou muzea, ve kterém je vystaven tzv. Ježíšův člun z 1. stol. n. l., cestou zpět návštěva unikátních vykopávek starověkého města Magdaly. Návrat do kempu. Večerní posezení s Biblí, společná večeře, nocleh.

Středa 8. 7.

Celodenní autobusový výlet do okolí Galilejského moře – mošav Tamar B´Kfar, Jardenit – křestní místo na řece Jordánu, památník obrany kibucu Degania, Kursi, Kafarnaum, Tabgha, Hora Blahoslavenství, Korozaim. Návrat do kempu. Večerní posezení s Biblí, společná večeře, nocleh.

Čtvrtek 9. 7.

Brzký ranní odjezd z kempu do Jeruzaléma, Judská poušť – zastávka u Údolí smrti Wadi Qelt, příjezd do Jeruzaléma na Olivovou horu.

Návštěva významných biblických a historických míst v Jeruzalémě – Zahradní hrob, Damašská brána, arabská čtvrť, židovská čtvrť Starého města, vykopávky jeruzalémských hradeb z doby Šalomounova chrámu, hora Sion. Odpoledne Betlém – prohlídka místa narození Ježíše Krista, návrat zpět do Jeruzaléma, večerní návštěva Zdi nářků a židovské čtvrti Starého města, osobní volno v Jeruzalémě. Noční odjezd na letiště do Tel Avivu.

Pátek 10.7.

Příjezd na letiště v Tel Avivu, příprava a odbavení k odletu, odlet v 6.05, přílet do Prahy ve 9.15 místního času.

Více informací podá a na společné zážitky z Izraele se těší Radek Hejret.

e-mail: radek.hejret@icej.cz, radek.hejret@seznam.cz